Zima u Koťátek

29.04.2016 17:27

Hlavní cíle:

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností – sebeobsluha, péče o druhé, pořádek

Procvičovat jemnou a hrubou motoriku

Podporovat děti v rozvoji slovní zásoby a řeči

Rozvoj myšlení a paměti

Učit spolupracovat a komunikovat své potřeby

Posilovat sebejistotu dětí při vlastní prezentaci

Učit děti rozlišovat pocity - příjemné X nepříjemné

Poznávat své smysly

Vytvářet vztah k přírodě – zvířátka, rostliny

Umožňovat dětem více pohybu v přírodě a podporovat jejich fyzickou zdatnost

 

Zima

Připravili jsme se a prožili Vánoční svátky

Tvořili jsme s využitím papíru, krepového papíru, temperových barev, modelíny

Vytvořili jsme si např.: rukavičku, sněhuláka, zimní strom a spoustu dalšího

Poznali jsme několik nových volně žijících zvířátek v zimě

Seznámili jsme se ročními obdobími

Poznáme různé druhy počasí

Upekli jsme masopustní koblihy

Naučili jsme se několik nových básniček a písniček se zimní tématikou, např.: „Sněží“, „Vrabec v zimě“

Naučili jsme se pohybový taneček „Cibulenka“

Známe pohybové hry „Na medvěda“, „Máme hrnec veliký“

Naučili jsme se dělat koule ze sněhu a postavit sněhuláka

Umíme lézt přes překážky, trénujeme držení rovnováhy