Sněhurka a osm trpaslíků :-)

15.04.2016 20:31
Tak trochu jiná Sněhurka a osm trpaslíků :-)

Milé děti. Teď se hezky posadíme a já vám budu vyprávět pohádku o Sněhurce. Pozor, pozor, ale není to ledajaká pohádka - O Sněhurce a sedmi trpaslících. Já vám budu vyprávět pohádku O Sněhurce a 8 trpaslících.

V jedné vesničce (Zatá Olešnice), která leží mezi horami, kterým se říká Krkonoše a Jizerské hory, a kterou klokotá potok Zlatník, žila jedna holčička s tmavými vlásky. Všichni ji měli moc rádi, protože byla nejen hezká, ale také hodná. Maminka jí dala jméno Sněhurka. Žila v chaloupce se zahrádkou, které se říkalo Stodola a starala se tam o 8 malých roztomilých trpaslíčků.

To vám povím, byli to neposedové, pořád něco vymýšleli a vyváděli, ale i přes jejich šprýmy, to byli prima trpaslíci. .

Všichni tam spokojeně žili a netušili, že ve stráni kopce se nalézá tajuplná zřícenina hradu Návarov, ve které žije skřítek „Škodík“. Ten velmi rád pozoroval chaloupku Stodolu a neustále dumal, jak by mohl jejím obyvatelům nějak uškodit.

A protože my už o Škodíkovi víme, můžeme překonávat jeho nástrahy a chránit tak Sněhurku. 

 

 

Průzkumná cesta trpaslíků po lese. Trpaslíci hledají zatoulanou Sněhurku v lese Chůze do svahu a se svahu, přelézání a podlézání přírodních překážek, chůze s vyhýbáním v zástupu

Jak se trpaslíci správně chovají v podhradí Návaru a v jeho okolí, kam smí a kam ne, na co si musí dávat pozor. Trpaslíci si budují své bludiště.

Hry v přírodě - přelézání, podlézání, přeskoky, lezení

Skřítek „Škodík“ chodí po lese a škodí přírodě, trpaslíci napravují, co provedl.

Pozorování ptačích hnízd, lesních mravenišť, lesních bylin

Trpaslíci poslouchají a poznávají své lesní kamarády a odpovídají jim jejich řečí

Poslech zvuků v přírodě a jejich napodobování - šumění lesa, zvuky zvířat a ptáků, bzučení hmyzu apod.

Hledáme Prince pro Sněhurku, který odjel na koni a skřítek „Škodík“ ho zaklel

Vycházka do okolí, pozrování přírody a se zapojením fantazie zjišťovat, do čeho je princ zakletý

Stavíme nový domeček pro „Škodíka“, který by se odstěhoval z hradu a v novém domečku v lese by už jeho škodící moc nefungovala.

Stavění domečků z přírodnin a následná kontrolo jestli už se „Škodík“ nepřestěhoval do některého z nových domečků.

Trpaslíci zachraňují vodní vílu Malvínku, kterou vyhnal skřítek „Škodík“ ze Zlatníkova potoka.

Pozorování přírodní studánky a horské bystřiny, potoka na louce.

Co nepatří do trpasličího lesa a co tam „Škodík“ odhodil.

Procházka do lesa, pozorování předmětů v lese, zapamatování si, co do lesa nepatří

Trpasličí diskotéka

Dětská taneční hudba, tanec ve skupinách i dvojicích, hry, zábava

Záchrana Sněhurky

Kladné zhodnocení dětského úsilí, zpěv známých písní, rozdání a prohlídka diplomů a cen pro děti

Oslava trpaslíků v lese - opékání buřtů na ohništi u chaty