Koťátka

04.11.2015 10:32

Filosofie naší třídy

Nejdůležitější období v životě člověka je období od narození do šesti let. Právě v této době se formuje lidský intelekt. Dítě má před sebou cestu od nevědomého bytí k vědomé aktivitě. Úkolem nás dospělých je dítě na této cestě doprovodit.

 

Náš cíl:

Rozvoj hrubé a jemné motoriky dětí, procvičování a zdokonalování jejich smyslů, rozvoj slovní zásoby, řečových schopností, pohybových dovedností, zdokonalování myšlenkových a paměťových procesů, podpora představivosti a v neposlední řadě samostatnosti a hudebního vnímání.

 

Formy vzdělávání:

Komunitní kruh, prožitkové učení, řízené skupinové a individuální činnosti, tvořivá dramatika, logopedická prevence, tematické vycházky.

Činnosti a aktivity, které jsou dětem nabízeny se přizpůsobují jejich přáním a aktuálním potřebám.

 

Tematické celky:

Práce s dětmi je rozpracována do tematických celků, které jsou rozděleny dle ročních období. Jejich obsah naplňuje požadavky RVP pro předškolní vzdělávání.

 

Podzim – těšíme se do školky, volně žijící zvířátka, halloween, ovoce, zelenina, barvy podzimu

Zima – Advent, Vánoce, zimní sporty, zvířátka v zimě, roční období

Jaro – jaro je tu, velikonoce, jarní květiny, domácí zvířátka, doprava, zvířátka v zoo

Léto – zvířátka v trávě, těšíme se na prázdniny