LOGOPEDIE - ŠKOLÁČEK

29.01.2014 14:22

Probíhá nové přihlašování na další pololetí. Je nutné přihásit i děti, které již chodily a chtějí pokračovat. Přihlášení na nástěnce v šatně. Platba u lektorky pí. Koudelové - úterý v 9.h.