Jaro u Myšek

14.03.2016 20:50

Jarní integrovaný blok:

Hlavní cíle

 • Zaměřit se na osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, získání schopností záměrně řídit své chování, na vytváření postojů k životu a společnosti

 • Upozornit na to, že lidé i zvířata mají svá obydlí, která je chrání, kde si mohou odpočinout.

 • Jak se v různých částech Země obydlí liší – dle podnebí a zvyků různých kultur, jak se v průběhu staletí obydlí měnila a vyvíjela.

 • Utvářet u dětí povědomí o existenci jiných ras a kultur, vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince, jak se člověk postupem času vyvíjel, zdokonaloval

 • Vytvářet vztah dětí k přírodě

 • Rozvíjet sociální cítění a empatii dětí

 • Vytvářet dětem podmínky k poznání a objevování nejbližšího okolí MŠ

 • Seznámení s tradicemi Velikonoc

 • Umožňovat dětem více pohybu v přírodě, zvyšovat vytrvalost a odolnost dětí

 • Posilovat sebejistotu dětí při vlastní prezentaci, podporovat tvořivost a fantazii

 • Učit děti rozlišovat hranice mezi škádlením a ubližováním

 

Voláme sluníčko

Těšíme se na velikonoce

Sporty

Jarní zahrádka

Zvířátka