Předškoláci v naší školce

28.09.2014 17:13

Vstup dítěte do základní školy znamená pro něj a potažmo pro celou jeho rodinu velkou životní změnu. Dítě se bude muset naučit cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. V novém prostředí se bude muset spoléhat samo na sebe. Proto je jeho příprava na školu důležitá, a to jak ze strany mateřské školy tak i rodiny.

JAK PŘIPRAVUJEME NAŠE DĚTI U MYŠEK?

Naše příprava budoucího školáka probíhá pozvolna, ale efektivně a aby spočívala v rovnoměrném a harmonickém rozvoji takových schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Proto se zaměřujeme na:

 • rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, koordinaci oka a ruky
 • zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, logického myšlení, předmatematických představ
 • rozvoj soustředěnosti dětí na práci

Důležité jsou i kompetence:

 • samostatnost dítěte, sebeobsluha
 • schopnost spolupráce, umět se přizpůsobit kolektivu
 • vyjádřit a obhájit svůj názor a neprosazovat se na úkor svých vrstevníků

Protože nejtypičtější činností předškolního dítěte je hra, která pomáhá procvičovat dovednosti, které jsou pro život užitečné a má smysl i sama o sobě, jelikož je sponntáním vyjádřením základní lidské potřeby svobody a fantazie. Proto také zařazujeme do přípravy na školu hry rozvíjející jednotlivé oblasti důležité pro školní zralost.

Dále využíváme řízených činností, kdy procvičujeme výše zmíněné kompetence. K tomuto účelu máme k dispozici zásobu grafických listů.

Během celé přípravy na školu se snažíme respektovat individuální rozvoj každého dítěte a maximálně podporovat jeho rozvojové možnosti, neboť každé dítě je ve svých schopnostech a dovednostech jiné. Výkony dětí nesrovnáváme, protože u této věkové skupiny je běžné, že mezi dětmi jsou rozdíly jak v jejich vývoji tak v jejich dosavadním učení. Pokud shledáme závažnější problém, konzultujeme tuto skutečnost s rodiči, případně doporučíme odborné vyšetření.

 

JAK MOHOU PRACOVAT RODIČE S DĚTMI?

 • Učit dítě vnímat a rozlišovat čas, který je určený k práci a k zábavě (neodbíhat od rozdělané práce za novou činností)
 • Často si s dítětem povídat a všímat si jeho výslovnosti (nejste-li si jisti správnou výslovností, poraďte se s logopedem)
 • Hodnotit doma, jak plní své povinnosti a vést k pocitu odpovědnosti za svěřenou práci
 • Posilovat dětskou sebedůvěru – ty to určitě zvládneš
 • Pomocí her se s dítětem učit doma i venku (využít básničky, písničky, hádanky, popisovat věci kolem sebe,jmenovat číselnou řadu, odpovídat dětem na otázky)
 • Má-li dítě zdravotní problémy, poradit se s lékařem, jak by se mohl zdravotní stav zlepšit ještě před vstupem do ZŠ
 • Je-li dítě levák nepřecvičovat ho, brát leváctví přirozeně!!!!!
 • Těšit se společně s dítětem na školu a dítě školou nestrašit (věty typu: „Počkej, ve škole tě srovnají.“ mohou napáchat velké škody.)

NEŽ PŮJDOU DĚTI K ZÁPISU

Určitě chcete, aby vaše dítě chodilo do základní školy rádo, a aby bylo šťastné. Nebojte se proto s námi spolupracovat a i třeba trochu podporovat.Pro dítě je nezbytně nutné, aby cítilo, že rodiče a učitelka „táhnou" za jeden provaz. Věřte tomu, že chceme pro vaše dítě jen to nejlepší. Při respektování těchto parametrů bude výsledkem ona studijní úspěšnost dítěte a posilování jeho sebevědomí. Nebijte se nás zeptat o radu o názoru na školní připravenost Vašeho dítěte. Rádi Vám všechny otázky zodpovíme, poradíme, doporučíme vhodnou literaturu, či domácí úkoly apod.

 

JAK PROBÍHÁ ZÁPIS?
Termíny zápisu se pro jednotlivé školy různí. Většinou připadají na polovinu ledna a počátek února. Na zápis dítě přichází s jedním nebo oběma rodiči. Je nutné, vzít s sebou občanské průkazy a rodný list budoucího prvňáčka. Zápisy na ZŠ se od sebe trochu liší, třeba vzhledem k zaměření dané školy.

Nenásilnou formou by měla paní učitelka zjišťovat úroveň znalostí vašeho dítěte  tj. např.:

 • jméno, příjmení, bydliště, věk, jména a povolání rodičů, jména sourozenců
 • orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo,nahoře, dole, vpředu, vzadu)
 • požádá dítě o recitaci básně, zazpívání písně, namalování lidské postavy
 • proberou spolu barvy a tvary (základní barvy - červená, modrá, zelená, žlutá, černá; geometrické tvary - čtverec, obdelník, trojúhelník, kruh)
 • požádá jej o řešení problému - např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů vyrobených z plastu, dřeva či papíru