Jaro u Koťátek

29.04.2016 17:29

Jaro

Naučili jsme se poznat několik jarních květin

Seznámili jsme se s tradicí Velikonoc

Vypěstovali jsme si řeřichu

Zkusili jsme si práci s textilním materiálem

Poznávali jsme domácí zvířátka a jejich mláďátka

Pracovali jsme s „domácí“ modelínou, lepidlem a stříhali nůžkami

Malovali jsme prstovými barvami a temperami

Naučili jsme se několik nových říkanek a písniček s jarní tématikou

Poznali jsme nové pohádky např.: „Kuřátko v obilí“

Naučili jsme si správně čistit zoubky – navštívili nás ve školce paní zubařky

Naučili jsme se pohybové hry např.: „Oheň, voda, vítr“, „Pan čáp ztratil čepičku“ a jiné

Umíme pohybový taneček: „Pásla ovečky“

Baví nás válet sudy, házet míčem, cvičit s padákem